MY MENU

MASKING TAPE

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากเนื้อกระดาษคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายขนาด ทั้งขนาดม้วนใหญ่และขนาดม้วนเล็กตามความต้องการของงานที่ใช้
ลักษณะงานที่ใช้ : ใช้ได้ดีทั้งงานพ่นสี งานที่ต้องการเขียนข้อความบนตัวเทปและงานทั่ว ๆ ไป

Product

Core

Adhesive

Masking Tape Newchor Rubber