MY MENU

DOUBLE SIDED TAPE

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากเยื่อกระดาษคุณภาพดีมีความเหนียวสูง มีหลายขนาดสะดวกแก่การใช้งาน
ลักษณะงานที่ใช้ :
ใช้ได้ดีในงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์งานประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

Product

Core

Thickness

Adhesive

Double Sided tape Sulion Tissue Paper Acrylic Solvent